V rámci energetického managementu zajišťujeme činnosti spojené s dodávkami energií našim klientům.

Pro naše obchodní partnery provádíme optimalizaci odběrů energií s důrazem na úspory. Sledováním a vyhodnocováním spotřeb energií v čase tyto odběry zefektivňujeme, upravujeme výši sjednaných kapacit a tím mimo jiné eliminujeme sankce za jejich překročení.

Našim klientům zajistíme optimální nákup silové elektřiny a plynu, změnu dodavatele energií, přípravu smluv s novým obchodníkem a zajištění smlouvy o připojení s distributorem.

Vytváříme modely rozúčtování energií dle platné legislativy pro klienty s důrazem na specifikace odběrů, jejich správu i fakturaci na konečného klienta.